Este X có tỉ khối hơi so với...

Chương 1: Este - Lipit Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là: A. C2H3COOCH3 B. CH3COOC2 H3 C. HCOOC3H5 D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP