Tripetit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở...

Peptit - Protein Tripetit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều đươc...

0
Peptit - Protein

Tripetit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều đươc tạo từ một amino axit
no mạch hở có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH2. Đốt chát hoàn toàn 0,1 mol X thu sản
phẩm gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lương CO2, H2O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy
hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O2 là:
A.1,8 B.2,8 C.3,365 D.1,875

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3-peptit X: C3xH6x-1N3O4 Þ 0,1.[18.(3x - 0,5) + 3x.44] = 36,3
=>x = 2

=>Y: C8H14N4O5: 0,2 mol
=>O2=

=>Chọn đáp án A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP