hòa tan hoàn toàn m g hh X...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng hòa tan hoàn toàn m g hh ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

hòa tan hoàn toàn m g hh X chứa FeO , Fe2O3 và Fe3O4 cần dùng vừa đủ dd chứa 0,82 mol HCl thu được dd Y có chứa 32,5 g FeCl3 . tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có: nFeCl3=0,2→ncl-(trong muối)=0,2.3=0,6

nHCl=0,82 , có nCl-=0,82

⇒nFe2+=(0,82-0,6):2=0,11

nO=nHCl/2 =0,41

Trong hh mX=mO+mFe=0,41.16+(0,2+0,11).56=23,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP