Este đơn chức X có tỉ khối hơi...

Chương 1: Este - Lipit Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3–CH2–COO–CH=CH2.

B. CH2=CH–CH2–COO–CH3.

C. CH3–COO–CH=CH–CH3.

D. CH2=CH–COO–CH2–CH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mx = 100;

nx = 20/ 100 = 0,2 mol,

nkoh = 0,3 mol,

và do nx < nkoh nên tính theo x (este) r–coo–r’ + koh ----> r–cook + r’oh

và, nkoh dư = 0,3 − 0,2 = 0,1 mol.

ta có m(chất rắn) = maxit + m(koh)dư<=> 28 = (r + 83) ×0,2 + 56×0,1 <=> r = 29 nên r là (–c2h5) → r = 100 – (12 + 16 + 16) – 29 = 27 nên r’ là (–c2h3)

ta có este cần tìm là c2h5cooc2h3,

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP