Peptit X điều chế từ Glyxin Trong X...

Peptit - Protein Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X có n liên kết p...

0
Peptit - Protein

Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X có n liên kết peptit và hàm lượng oxi
trong X là 31,68%. Giá trị của n là:
A. 2 B. 3 C. 6 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X: C2nH3n+2NnOn+1 => %O

=>n ở đây là số mắt xích =>vậy số liên kết peptit là 4.
=> Chọn đáp án D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP