Phân tử khối của một pentapetit bằng 373...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phân tử khối của một pentapetit...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phân tử khối của một pentapetit bằng 373. Biết pentapetit này được tạo nên từ
mọt amino axit mà trong phân tử chỉ có chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Phân
tử khối của amino axit này là
A. 57,0 B. 89,0 C. 60,6 D. 75,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a.a: CxH2x+1NO2X:C5xH10x-3N5O6

=> 12,5x +10x – 3 + 14.5 + 16.6 = 373

=>x = 3. a.a: C3H7NO2(89)

=> Chọn đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP