Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit...

Peptit - Protein Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M ...

0
Peptit - Protein

Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp
gồm hai amino axit X1,X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –
COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X1, X2 ở trên cần dùng vừa đủ 0,255 mol O2, chỉ thu được
được N2, H2O và 0,22 mol CO2. Giá trị của m là:
A. 6,34 B. 7,78 C. 8,62 D.7,18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Þ m = 0,22(14,5.2,2 – 3 + 14.5 + 16.6) = 6,34 gam.
Þ Chọn đáp án A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP