X và Y lần lượt là các tripeptit...

Peptit - Protein X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapetit được ...

3
Peptit - Protein

X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapetit được tạo thành từ cùng một amino
axit (amino axit có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn một lượng
X thu được 26,4 gam CO2 và 3,36 lít N2 (đktc). Cho 0,2 mol Y tác dụng với dung dịch
NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 48,0 B.100,0 C.77,6 D.19,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Y(a.a)4: 0,2=> C2H4NO2Na: 0,8 mol =>m = 0,8(28 + 46 + 23) = ..,6
Þ Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP