Đun nóng 0 045 mol hỗn hợp A...

Peptit - Protein Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X và Y c...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X và Y cần vừa đủ 120ml
KOH 1M thu được hỗn hợp Z chứa 3 muối của Gly, Ala và Val (trong đó muối của Gly
chiếm 33,832% về khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A bằng lượng oxi
vừa đủ thu được hỗn hợp kí và hơi, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 31,68 gam.
Thành phần phần trăm về khối lượng của muối Ala trong Z gần giá trị nào nhất sau đây
A.45% B.54% C.50% D.60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X,Y: CnxH2nx-n+2NnOn+1: Ta có

Gọi p là % khối lượng của muối Ala (MGlyK = 113; MAlaK = 127; MValK)
BTNT N: nN (trong muối) = nN (peptit)


Þ Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP