Đun nóng 0 1 mol hỗn hợp E...

Peptit - Protein Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa 3 peptit mạch hở (đư...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa 3 peptit mạch hở (được tạo bởi X,Y là
2 minoaxit no, chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH
vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa 0,24 mol muối của X và 0,32 mol muối của Y. Mặt
khác đốt cháy 38,2 gam E cần dung 1,74 mol O2. Tổng khối lượng phân thứ của X và Y là
A.164 B.206 C.220 D.192

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức của E Số X (CxH2x+1NO2): 0,24:0,1=2,4

=> E: X2,4Y3,2

Số Y (CxH2x+1NO2): 032:0,1=3,2

Khi đốt cháy 1 mol E:
mE = (14x + 47).2,4 + (14y + 47).3,2 – (2,4 + 3,2 – 1).18 = 33,6x + 44,8y + 180,4


Chọn đáp án A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP