Một tripeptit no mạch hở X có công...

Peptit - Protein Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxH...

0
Peptit - Protein

Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn
toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là:
A. 19,80 B.18,90 C.18,00 D.21,60

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tripeptit có 4N => Trong X có 1 a.a có 2NH2, 2COOH;
CTTQ a.a: CnH2n+2+t-2k-2zNtO2z
(t số nhóm NH2; z số nhóm COOH; k số = mạch C)
Khi z = 2; t = 2 =>n >= 4
với z = 2; t = 2; n = 4: C4H8N2O4

CX = 12 => 2 a.a còn lại có 4C: C4H9NO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP