Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 peptit...

Peptit - Protein Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 peptit X tạo thành từ ami...

0
Peptit - Protein

Đốt cháy hoàn toàn a mol 1 peptit X tạo thành từ aminoaxit no mạch hở (chỉ có
1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2) thu được b mol CO2, c mol H2O và d mol N2. Biết b – c
= a. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy dư gấp đôi so với lượng cần
thiết) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so
với peptit ban đầu. Giá trị của m là
A.60,4 B.76,4 C.30,2 D.38,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A
CnxH2nx-n+2NnOn+1 b-c=a
Tăng giảm khối lượng: m = (40.0,24 – 18.0,2) + 40.0,2.4 = 60,4 gam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP