Một peptit X mạch hở khi thủy phân...

Peptit - Protein Một peptit X mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ thu...

0
Peptit - Protein

Một peptit X mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ thu được glyxin. Đốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol X thu được 12,6 gam nước. Số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử X là
A.5 B.2 C.3 D.4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A
C2nH3n+2NnOn+1: 0,1 =>(1,5n + 1)H2O: 0,7 =>0,1(1,5n + 1) = 0,7

->n = 4 -> O = 5
Để tìm công thức của X có thể tìm từ công thức tổng quát hoặc
nGly – (n - 1)H2O=>n c2h5no2-(n-1) h20-----> c2nh3n+2n2on+1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP