X và Y lần lượt là các tripeptit...

Peptit - Protein X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được ...

0
Peptit - Protein

X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino
axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X
bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu
cho 0,15 mol Y cho tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau
phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A.87,3 gam B. 9,99 gam C. 107,1 gam D. 94,5 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
X: C3xH6x-1N3O4: BTNT C,H,N:

BTKL: mrắn = 0,15.360 + 0,15.6.1,2.40 – 0,15.18 = 94,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP