Peptit X và Y đều cấu tạp từ...

Peptit - Protein Peptit X và Y đều cấu tạp từ 1 loạiaminoaxit no mạch...

0
Peptit - Protein

Peptit X và Y đều cấu tạp từ 1 loạiaminoaxit no mạch hở chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Số liên kết peptit trong Y nhiều hơn trong X là 2. Đốt hỗn hợpgồm a ml X và 2a mol Y cần 27,5184 lít O2 (đktc) thu được 41,184 gam CO2 và 15,714 gamH2O. Đốt hỗn hợp gồm m gam X và 2m gam Y cần 20,13 lít O2 (đktc). Giá trị của m là
A.6,2 B.7,4 C.5,1 D.4,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án C
X,Y: CnxH2nx-n+2NnOn+1: p mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP