Đốt cháy hoàn toàn a gam 1 oligopeptit...

Peptit - Protein Đốt cháy hoàn toàn a gam 1 oligopeptit X cần vừa đủ ...

0
Peptit - Protein

Đốt cháy hoàn toàn a gam 1 oligopeptit X cần vừa đủ 2,55 mol O2 thu được 2,0
mol CO2 và 32,4 gam H2O. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X bằng dung dịch NaOH,
đun nóng thu được hỗn hợp chứa b gam hôn hợp muối của các aminoaxit no, mạch hở
(trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Giá trị của b là
A. 47,2 B. 71,2 C. 69,4 D. 80,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CnxH2nx-n+2NnOn+1: p mol

Muối: CxH2xNO2Na: 0,6 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP