X là este của aminoaxit Y và Z...

Peptit - Protein X là este của aminoaxit, Y và Z là hai peptit (MY &l...

0
Peptit - Protein

X là este của aminoaxit, Y và Z là hai peptit (MY < MZ) có số nguyên tử nitơ liên tiếp nhau; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng hết 56,73g hôn hợp H gồm X, Y, Z trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối N (chỉ chứa 3 muối natri của glyxin,alanin, valin; biết số mol muối của alanin là 0,08 mol) và 14,73g ancol M. Dẫn hết M qua CuO đun nóng, thì thu được 21,12g hỗn hợp hơi gồm anđêhit, nước, ancol dư. Đốt cháy toàn bộ N cần vừa đủ 1,7625 mol O2, thu được 36,57g Na2CO3. % khối lượng Z trong H có giá trị gần nhất với
A. 8% B. 21% C. 9% D. 22%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A
Xác định M:

Ancol là CH3OH: 0,46 mol
Xác định este:

=>x = 0,59; y = 0,02. Do nM = 0,46 mol nên
=> este: NH2CH2COOCH3: 0,46 mol
Tìm công thức peptit và kết luận:
15,79 (g) YZ (CnxH2nx+2-nNnOn+1): Gly: 0,13; Ala: 0,08; Val: 0,02

Chú ý bẫy: Trong bài toán trên Z là A5 chứ không phải A6
Có thể tìm mol peptit bằng phương trình gốc axyl:
15,79 = 0,13.57 + 0,08.71 + 0,02.99 + npeptit.18 => npeptit = 0,04 mol
Sau đó bảo toàn Nitơ (Na) để tìm mắt xích trung bình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP