Hỗn hợp E chứa 3 peptit X Y...

Peptit - Protein Hỗn hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z (MX < MY < MZ)...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều mạch hở có tổng số
nguyên tử oxi là 14 và số mol của X chiếm 50% số mol của hỗn hợp E. Đốt cháy x gam hỗn
hợp E cần dùng 1,1475 mol oxi, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư thấy khối
lượng bình tăng 60,93 gam; đồng thời có 0,225 mol một khí duy nhất thoát ra. Mặt khác đun
nóng x gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 0,36 mol muối của
A và 0,09 mol muối của B (A và B là 2 aminoaxit no, trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH), Phần trăm khối lượng của Z có trong hôn hợp E là

A. 20,5% B. 13,67% C. 16,40% D. 24,64%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án B
BTKL: x + 1,1475.32 = 60,93 + 0,225.28 => x = 30,51 gam.
E: CnxH2nx+2-nNnOn+1: a mol

-> Do nY = nB = nAla -> Z chỉ chứa Gly -> Z là Gly7

Chú ý: Có tổng khối lượng hỗn hợp; tìm được X;Y thì sẽ hoàn toàn tìm được % của Z
mà không cần tìm công thức của Z như trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP