Hỗn hợp X gồm tripeptit pentapetit và hexapeptit...

Peptit - Protein Hỗn hợp X gồm tripeptit,pentapetit và hexapeptit đượ...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp X gồm tripeptit,pentapetit và hexapeptit được tạo từ glyxin, alanin và
valin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch
Ba(OH)2 1,5M thì thấy có 8,288 lít một khí trơ duy nhất thoát ra (đktc), đồng thời khối
lượng dung dịch tăng 49,948 gam. Giá trị m gần nhất với
A. 59 B. 48 C. 62 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A

n = 3; x = 3,356 => m = 60,668

n = 6; x = 3,367 =>m = 58,448

=> 60,668 > m > 58,448

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP