Một oligopeptit được tạo thành từ glyxin alanin...

Peptit - Protein Một oligopeptit được tạo thành từ glyxin, alanin, va...

0
Peptit - Protein

Một oligopeptit được tạo thành từ glyxin, alanin, valin. Thủy phân X trong
500ml dung dịch H2SO4 M thì thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thì thu được hỗn
hợp Z có chứa các đipeptit, tripeptit, tetrapeptit, pentapeptit và các aminoaxit tương ứng.
Đốt một nửa hỗn hợp Z bằng một lượng không khí vừa đủ, hấp thụ sản phẩm cháy vào bình
Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 74,225 gam, khối lượng dung dịch giảm 161,19
gam đông thời thoát ra 139,608 lít khí trơ. Cho dung dịch Y tác dụng hết với V lít dung dịch
KOH 2M đun nóng (dùng dư 20% so với lượng cần thiết), cô cạn dung dịch sau phản ứng
thì khối lượng chất rắn có giá trị gần đúng là
A. 198 B. 111 C. 106 D. 184

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A
Z: CnxH2nx+2-nNnOn+1: a mol

=203,81 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP