X Y Z là ba peptit đều mạch...

Peptit - Protein X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở, có tổng số liên kế...

0
Peptit - Protein

X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 8. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y cũng như z mol Z với lượng oxi dư, đều thu được 0,64 mol CO2. Đun nóng 55,12 gam hỗn hợp E chứa X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) cần dùng dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa hai muối của glyxin và alanin; trong đó khối lượng muối của glyxin là 46,56 gam. Biết rằng y>z và 3x = 4(y + z). Phần trăm khối lượng của Z có trong hỗn hợp E là
A. 26,4% B. 32,3% C. 28,6% D. 30,19%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án D
BT C: GlyNa: 0,48; AlaNa: 0,32; BT Na: nNaOH = 0,8 mol
BTKL: 55,12 + 0,8.40 = 46,56 + 0,32.(89 + 22) + 18.nE =>nE = 0,28

Mắt xích trung bình:

Giả sử Z là G7 => CO2 (Z sinh ra) min = 7.2.0,048 = 0,672 > 0,64 (loại)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP