X Y Z là ba peptit mạch hở...

Peptit - Protein X, Y, Z là ba peptit mạch hở đều được cấu tạo từ gly...

0
Peptit - Protein

X, Y, Z là ba peptit mạch hở đều được cấu tạo từ glyxin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn x mol X và y mol Y cũng như z mol Z đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol của H2O là 0,08 mol. Mặt khác, đun nóng 68,24 gam hỗn hợp E chứa X (x mol), Y (ymol) và Z (z mol) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch có chứa 73,72 gam muối của glyxin. Biết x > y > z, phần trăm khối lượng của Z có trong hỗn hợp E là
A. 21,92% B. 18,58% C. 25,26% D. 22,74%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn đáp án A

Chú ý:
Việc thiết lập phương trình (2) và tìm peptit đã sử dụng công thức giải nhanh
. Xem chương dùng định luật bảo toàn.Có thể thấy ngay:nA/ n peptit=1 mà các peptit đều chứa A và G nên các peptit phải có 1A và bắt buộc Z phải là G5A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP