3:Cho 16 8 gam bột Fe vào 400...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng 3:Cho 16,8 gam bột Fe vào...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

3:Cho 16,8 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M , thu được khí NO duy nhất , lượng muối thu được
cho vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa . Nung nóng kết tủa mà không có không khí thu được m gam chất
rắn . Tính m ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n Fe = 0,3 mol , n HNO3 = 0,4 mol
Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2

Bđ 0,3 0,4
Pư 0,1 0,4 0,1 0,1
Kt 0,2 0 0,1 0,1
→ 2 Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2
Pư 0,1 0,05 0,15
Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO
0,15 0,15
→ Khối lượng FeO thu được : 0,15.72 = 10,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP