Hoà tan hoàn toàn 24 4 gam hỗn...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hoà tan hoàn toàn 24,4 ga...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 68,2 B. 28,7 C. 10,8 D. 57,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi số mol của FeCl2 là x → 127x + 58,5.2.x= 24,4 x = 0,1.
FeCl2 + 2AgNO3 2AgCl + Fe(NO3)2
0,1------->0,2-------->0,2------->0,1 mol
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
0,2------->0,2------>0,2
Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag(*)
0,1------------------------------------->0,1
m = (0,02 + 0,02)143,5 + 108.0,1 = 68,2 (g);
Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP