Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Thể tích dung dịch HNO3 1...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 1,0 lít B. 0,6 lít C. 0,8 lít D. 1,2 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nhận xét : Lượng HNO3 tối thiểu cần dùng khi: Fe → Fe2 +
, Cu → Cu2 +

Sơ đồ cho nhận e :
Fe – 2e → Fe

2 + Cu – 2e → Cu2 +

N+5 + 3e → N+ 2
0,15 0,3 0,15 0,3 3x x
→ Theo định luật bảo toàn mol e : 0,3 + 0,3 = 3x → x = 0,2 mol
Fe , Cu + HNO3 → F e(NO3)2 + Cu(NO3 )2 + NO + H2O
0,15 0,15 0,15 0,15 0,2
→ Bảo toàn nguyên tố N : Số mol HNO3 = 0,3 + 0,3 + 0,2 = 0,8 mol
→ Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP