Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl 1 (...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl 1 (M) và HNO3 2(M) tác dụng với 300 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8 (M) và KOH (chưa rõ nồng độ) thu được dung dịch C. Biết rằng để trung hoà 100 ml dung dịch C cần 60 ml dung dịch HCl 1 M, tính

a, Nồng độ ban đầu của KOH trong dung dịch B.
b, Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn toàn bộ dung dịch C.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bình thường đối với bài này ta phải viết 4 phương trình giữa 2 axit với 2 bazơ. Nhưng
nếu ta viết phương trình ở dạng ion ta chỉ phải viết 1 phương trình ion thu gọn của
phản ứng trung hoà.
a. Phương trình phản ứng trung hoà :
H+ + OH----->H2O

Trong 200 (ml) ddA :
nH = 0,2 . 1 + 0,2 . 2 = 0,6 (mol)

Trong 300 (ml) ddB :
nOH = 0,3 . 0,8 + 0,3 . a = 0,24 + 0,3.a (a : nồng độ mol của KOH).

Trong dung dịch C còn dư OH-
Trong 100 (ml) dd C : nOH= nH= 1. 0,06 = 0,06 (mol)

Trong 500 (ml) dd C : nOH= 0,06 . 5 = 0,3 (mol).

nOH= (0,24 + 0,3.a) – 0,6 = 0,3.a – 0,36 (mol)

Ta có : 0,3.a – 0,36 = 0,3 => a = 0,66/0,3 = 2,2 (M).

b. Khối lượng chất rắn khi cô cạn toàn bộ dd C.
Đối với bài này nếu giải với phương pháp bình thường sẽ gặp khó khăn, vì có thể tính
được khối lượng các muối nhưng không tính được khối lượng bazơ vì ta không biết
bazơ nào dư. Vậy bài này ta sẽ sử dụng phương trình ion, thay vì tính khối lượng các
muối và bazơ ta đi tính khối lượng các ion tạo ra các chất đó.
Ta có : m Chất rắn = mNa+ mK+ mCl+ mNO3+ mOHdư

mNa= 0,24. 23 = 5,52 (g)

mK = 0,3 . 2,2 . 39 = 25,74 (g)
mCl = 0,2 . 35,5 = 7,1 (g)

mNO3= 0,4 . 62 = 24,8 (g)

nOHdư = 0,3.a – 0,36 = 0,3 . 2,2 – 0,36 = 0,3 (mol)

mOHdư = 0,3 . 17 = 5,1 (g).

m Chất rắn = mNa+ mK+ mCl+ mNo3+ mOHdư = 68,26 (g).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP