a Cho dung dịch NaOH có pH =...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ a, Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (d...

1
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

a, Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A). Để trung hoà 10 ml dung dịch A cần 10 ml dung dịch B chứa 2 axit HCl và H2SO4. Xác định pH của dung dịch B ?

b, Trộn 100 ml dung dịch A với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 a (M), thu được dung dịch C. Để trung hoà dung dịch 500 ml dung dịch C cần 350 ml dung dịch B. Xác định nồng độ mol Ba(OH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Đây là những phản ứng giữa 1 Bazơ và 2 Axit và 2 Bazơ và 2 Axit (có kèm theo theo
tạo kết tủa), và có liên quan đến pH dung dịch. Vậy nên nếu giải phương pháp bình
thường sẽ rất khó khăn trong việc lập phương trình để giải hệ. Nên ta sử dụng phương
trình ion thu gọn.
a. Phương trình phản ứng trung hoà ddA với ddB
H++ OH--------------> H2O (1)

Dd NaOH (ddA) có pH = 13.

Trong 10 ml = 10-2 (l) dung dịch A có :

Số mol OH-:

theo pt (1) có : nOH = nH= 10-3(mol)

Trong 10 (ml) = 10-2 (l) dung dịch B có :

nH+ = 10-3(mol)


b. Trộn 100 ml A + 100 ml Ba(OH)2 a(M) => 200 ml dd C.
=> nOH dd C = 10-2+ 0,2 . a (mol).

Trong 500 ml dd C có : nOH= 2,5. 10-2+ a (mol).

Trong 350 ml dd B có : nH = 3,5. 10-2(mol).

Theo pt (1) có : 2,5. 10-2+ a = 3,5 . 10-2=> a = 10-2(M)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP