Sục từ từ đến hết 0 3 mol...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Sục từ từ đến hết 0,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Sục từ từ đến hết 0,3 mol CO2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thì thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Giá trị của m là
A. 19,44 gam B. 17,82 gam C. 14,58 gam D. 16,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phân tích: Khi cho CO2 tác dụng với dung dịch kiềm của kim loại kiềm thổ
thì
· Trường hợp 1: Nếu CO2 < Ca (OH) 2 thì n kết tủa =CO2và chất tan trong dung dịch chính là Ca(OH)2. nếu và dung dịch không chứa chất
tan. Phương trình:
CO 2+Ca(OH) -------->CaCO3 +H 2o
· Trường hợp 2: Nếu
thì kết tủa đã bị tan 1 phần và chất tan trong dung dịch lúc này chính là muối Ca(HCO3)2.
· Trường hợp 3: CO Ca (OH) 2 2 n 2n > thì sẽ không có kết tủa và kết tủa sẽ bị
tan hết
Phương trình

. Lưu ý trong phương
trình 2 mặc nhiên là nước đã dư rồi nhé, cái cần quan tâm ở đây chính là CaCO3 và CO2.

Quay trở lại bài toàn trên bạn có thể giải theo cách là lần lượt viết phương
trình phản ứng và làm như sau.

CO2+ Ca(OH) -------->CaCO3 H2 O
0,3 0,2 0,2

CO2+ H 2O +CaCO3--------------> Ca(HCO3 )2
(0,3 0,2) 0,2 0,1

m =0,1.162 =16,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP