Sục từ từ đến hết 6 72 lít...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Sục từ từ đến hết 6,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Sục từ từ đến hết 6,72 lít (đktc) khí SO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là.
A. 43,4 gam B. 65,1 gam C. 75,95 gam D. 86,8 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n so2=6,72/22,4=0,3 mol

n ba(oh)2=0,4 mol

n ba(oh)2> nso2=>

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP