Hấp thụ hoàn toàn 8 96 lít CO2...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đkt...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M
và K2CO3 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được
64,5g chất rắn khan gồm 4 muối. giá trị của V là
A. 150 B. 180 C. 140 D. 200

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi x là thể tích dung dịch cần tìm
Có 0,4 mol co2 +dd naoh: 2,75 x mol và k2co3 x mol ---------------> qui đổi thành (0,4+x ) mol co2+naoh: 2,75 x mol và koh x mol

Vì dung dịch sau cùng chứa 4 muối nên tồn tại hco3- và co3 2-

và n co32-= noh- -n co2 =4,75x- (0,4+ x) =3,75x -0,4

btnt C :n hco3-=n co2- nco32-= 0,8- 2,75x

Và chất rắn sau cùng khi cô cạn dung dịch là

Chọn đáp án D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP