Cho 9 12 gam hỗn hợp gồm FeO...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 2O3 , Fe 3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl 2 và m gam Fe
Cl 3 . Giá trị của m là :
A. 9,75 B. 8,75 C. 7,80 D. 6,50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có thể tách Fe 3O4 = FeO + Fe 2O3
→ Lúc này hỗn hợp chất rắn chỉ còn FeO , Fe2O3
FeO + 2HCl → F eCl 2 + H2O
x x
Fe 2O3 + 6HCl → 2F eCl 3 + 3H2O
Y 2y
Gọi x , y là số mol của chất FeO , Fe2O3 .
→ m chất rắn = 72x + 160y = 9,12 gam
Khối lượng muối FeCl 2 là : 127x = 7,62
Giai hệ : x = 0,06 mol , y = 0,03 mol
→ Khối lượng muối FeCl 3 = 2.0,03.162,5 = 9,75 gam
Chọn đá p án A .

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP