Hòa tan m gam Na K vào nước...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan m gam Na, K vào nước dư thu đ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan m gam Na, K vào nước dư thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. X có thể tạo tối đa
bao nhiêu gam kết tủa với MgCl2
A. 5,8

B. 11,6

C. 2,9

D. 14,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

M + H2O =MOH+ 1/2 H2

nH2= 0,05

Vậy nOH- =0,1

Vậy mMg(OH)2= 0,05 x 58 =2,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP