Số nguyên tử Cacbon trong phân tử axit...

Chương 2: Cacbohiđrat Số nguyên tử Cacbon trong phân tử axit Glutamic...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Số nguyên tử Cacbon trong phân tử axit Glutamic là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

axit Glutamic có CT là HOOC-CH(NH2)-(CH2)2-COOH

Vậy số C là 5

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP