Trong các loại tơ sau đây tơ nào...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trong các loại tơ sau đây, tơ nào...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trong các loại tơ sau đây, tơ nào là tơ thiên nhiên
A. Tơ tằm B. Tơ visco C. Tơ axetat D. Tơ nitron

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP