Một dung dịch H chứa 0 2 mol...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Một dung dịch H chứa 0,2 mol Na+, 0...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Một dung dịch H chứa 0,2 mol Na+, 0,12 mol SO42–, 0,1 mol Cl–và ion X. Thêm KOH dư vào H thu được V lít khí Y. Giá trị của V là
A. 2,24 B. 2,912 C. 3,136 D. 4,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có tổng điện tích ion là 0,34

nNa+ là 0,2 vậy X phải là ion dương

H + KOH thu được khí Y

Vậy X là NH4+(0,14 mol)

V NH3= 0,14 x 22,4 =3,136

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP