Cho các chất hữu cơ sau: metyl axetat...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các chất hữu cơ sau: metyl axe...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các chất hữu cơ sau: metyl axetat, glyxin, etyl fomat, glucozo, fructozo, saccarozo, natri
panmitat, axit linoleic. Số chất phản ứng với dung dịch Br2 là
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất phản ứng với Br2 gồm: etyl format, glucozo, axit linoleic

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP