Cho 11 2 gam Fe phản ứng với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 11,2 gam Fe phản ứng với HCl (vừa...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 11,2 gam Fe phản ứng với HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Thêm AgNO3 dư vào X,
lượng kết tủa tối đa sinh ra là
A. 21, 6 B. 79 C. 57,4 D. 43,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X gồm có FeCl2:0,2 mol

Để kết tủa tối đa cần xảy ra các phản ứng

FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl

Fe(NO3)2 + AgNO3 =Fe(NO3)3 + Ag

Vậy tổng kết tủa là 0,4 x 143,5 + 0,2 x 108 =79

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP