Đốt cháy hoàn toàn 16 27 gam hỗn...

Chương 2: Cacbohiđrat Đốt cháy hoàn toàn 16,27 gam hỗn hợp X gồm Gluc...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đốt cháy hoàn toàn 16,27 gam hỗn hợp X gồm Glucozo và Sobitol trong oxi dư thu được 10,35
gam nước. Phần trăm khối lượng của Glucozo trong X là
A. 39,15% B. 43,50% C. 56,50% D. 60,85%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X gồm C6H12O6( a mol) và C6H14O6 (b mol)

mX =180a +182b= 16,27

BT nguyên tố H ta có 12a +14b=10,35/18 x2

Vậy a=0,055 b=0,035

%glucozo là 60,85%

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP