Cho 2 88 gam Mg phản ứng với...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho 2,88 gam Mg phản ứng với dung d...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho 2,88 gam Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng thu được 19,36 gam muối và a mol khí
N2O. Giá trị của a là
A. 0,01 B. 0,015 C. 0,02 D. 0,025

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nMg = 0,12 vậy mMg(NO3)2 =0,12 x148 =17,76 <19,36

Vậy trong muối có chứa NH4NO3 có khối lượng= 19,36 -17,76 =1,6

nNH4NO3= 0,02

BT e ta có 8nN2O + 8nNH4NO3 =2nMg

Vậy a=0,01

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP