Cho m gam hỗn hợp gồm FeO CuO...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 (cùng số mol) tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu
hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Giá trị của m là

A. 36,48 B. 18,24 C. 46,08 D. 37,44

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt số mol mỗi chất là a

BT e ta có

2a=0,09 + 0,05 x 3

Vậy a=0,12

m=46,08

CHọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP