Cho các phát biểu sau 1 Glucozo và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các phát biểu sau 1. Glucozo v...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các phát biểu sau
1. Glucozo và fructozo đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam
2. Saccarozo thủy phân cho 2 phân tử monosaccarit
3. Tinh bột và xenlulozo đều có CTPT dạng (C6H10O5)n và là đồng phân của nhau
4. Chất béo còn được gọi là triglixerit
5. Gốc hidrocacbon của axit béo trong triglixerit có nguồn gốc từ thực vật là gốc không no
Số phát biểu sai là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các câu sai chỉ có câu 3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP