Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metylamin, amoniac. B. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit.
C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metylamin, amoniac, natri axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì A,C có anilin, B có amoni clorua không làm quỳ tím ẩm hóa xanh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP