Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 40 B. 50 C. 60 D. 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n CO2 = nKHCO3+ nCaCO3 =0,5

m hỗn hợp = 100 nKHCO3 + 100nCaCO3 =50

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP