Cho dung dịch chứa FeCl2 ZnCl2 và CuCl2...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng
không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm
A. FeO, CuO, ZnO. B. Fe2O3, ZnO, CuO. C. FeO, CuO. D. Fe2O3, CuO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau khi qua dd NaOH chỉ thu được Fe(OH)2 và Cu(OH)2 ( vì Zn(OH)2 tan trong NaOH)

Nên chất rắn chỉ gồm Fe2O3 và CuO

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP