Cho các kim loại: Na Mg Fe Al...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Al. B. Na. C. Mg. D. Fe.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP