Hòa tan 40 gam hỗn hợp X gồm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hòa tan 40 gam hỗn hợp X gồm FeO, M...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hòa tan 40 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO, Fe2O3 (trong đó kim loại chiếm 75% về khối lượng)
bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Thêm NaOH dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị
của m là
A. 51,25 B. 40,625 C. 60 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mKL= 75% x 40= 30

Vậy mO=10g , nO=10/15= 0,625

O + 2H+ = H2O

Vậy nH+ =n CL- = nOH- =1,25

m kết tủa = mKL + mOH =30 + 1,25 x 17 =51,25

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP