35: Hòa tan m gam hỗn hợp X...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại 35: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

35: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu được 4,48 lít khí
(đktc). Gíá trị của m là
A. 7,3 B. 5,84 C. 6,15 D. 3,65

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X gồm có Al: a mol, Na: 2a mol

Các phản ứng xảy ra gồm có

Na + H2O = NaOH +1/2 H2

NaOH + Al + H2O =NaAlO2+ 3/2H2 ( NaOH dư)

Vậy Tổng số mol H2 là 2a x 1/2 + a x 3/2 =0,2

Vậy a =0,08

Vậy m=5,84

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP