Thủy phân 91 8 gam peptide Gly4Ala3 bằng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân 91,8 gam peptide Gly4...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân 91,8 gam peptide Gly4Ala3 bằng dung dịch NaOH dư thu được bao nhiêu gam muối
A. 288,4 B. 113,4 C. 226,8 D. 144,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n peptit=0,2

m muối = mGlyNa + mAlaNa =0,8 x 97 + 0,6 x 111 =144,2

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP