Trùng hợp propilen thu được polime có tên...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp propilen thu được polim...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là

A. polipropilen. B. polietilen. C. polistiren. D. poli(vinyl clorua).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP