Chất nào sau đây tác dụng được với...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào sau đây tác dụng được với...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3? A. Metan. B. Etilen. C. Benzen. D. Propin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP